Psykiatrisk behandlingstilbud gives til alvorligt psykisk syge. Disse behandlingstilbud kan foregå i egen bolig, på offentlige institutioner eller i mindre bofællesskaber.

Har du en psykisk lidelse, så er der flere forskellige måder, hvorpå du kan få et psykiatrisk behandlingstilbud i Danmark. Et psykiatrisk behandlingstilbud er ofte et kombineret tilbud, som ikke blot indebærer mulighed for behandling, men også et botilbud udenfor ens egen bolig.

Hvordan får man et behandlingstilbud?
Et psykiatrisk behandlingstilbud kan i Danmark komme i stand på flere forskellige måder. Mange bliver her henvist fra deres egen læge. Dog kan man også blive henvist efter, at man har været indlagt på et psykiatrisk døgnafsnit eller fra en anden behandlingsafdeling på et sygehus.

Derudover kan man også blive anvist fra ens kommune, som står for noget af administrationen af den psykiatriske behandling i Danmark. Tag i denne henseende kontakt til din kommune og hør, hvad de kan gøre for dig.

Kan alle modtage et behandlingstilbud?
Som udgangspunkt så nej: Ikke alle psykisk lidende kan i Danmark modtage et behandlingstilbud. Hvorvidt du kan modtage det eller ej afhænger her af, hvor alvorlig din psykiske lidelse er.

Hvis du har en psykisk lidelse, men stadigvæk kan fungere relativt godt med hensyn til arbejde, familie og venner, så vil du ofte ikke være berettiget til psykiatrisk behandling. Hvis dette ikke er tilfældet, og du ikke kan tage dig ordentligt af dit arbejde og din familie, så vil du derimod som regel være berettiget til psykiatrisk behandling.

Hvilke lidelser kan få et tilbud om behandling?
Danske patienter som modtager ambulant, psykiatrisk behandling kan lide af mange forskellige sygdomme. Dog vil disse  sygdomme typisk være af en ikke-psykotisk karakter.

Eksempler på nogle af de lidelser, som håndteres under et psykiatrisk behandlingstilbud, kunne blandt andet være: Personlighedsforstyrrelser, stemningsudsving, nervøse lidelser, stress og diverse alvorlige adfærdsændringer.

Hvilke former foregår et behandlingstilbud i?
Behandlingen kan foregå i mange forskellige slags fora. En slags forum kunne for eksempel være på deciderede psykiatriske institutioner. Disse vil som regel være døgninstitutioner, hvor patienten opholder sig hele tiden i en kortere eller længere periode.

Under disse behandlingsforløb vil de pårørende blive inddraget mest muligt, for at sikre at der er en god start-basis hos familien, når patienten bliver udskrevet igen. Derudover vil de pårørende også have mulighed for at modtage forskellige slags træning for at være bedre i stand til at håndtere deres næres psykiske sygdom.

Derudover kan behandlingen også foregå i mere intime, små bofællesskaber, ligesom at behandlingen også kan foregå i den psykisk syges eget hjem. Så frem dette er muligt, så kan dette være en rigtig god ide, da den psykisk syge blive i rammer, som han/hun føler sig tryg ved.

For mere information
For yderligere information omkring behandling af psykiske lidelser, så kontakt din praktiserende læge eller din kommunes socialforvaltning. Alternativt, så kan du også forsøge at kontakte den region, som du er en del af.