At have fugt i kælderen er ikke en sjov oplevelse. Ikke nok med, at det kan koste dig en frygtelig masse penge, så kan du også risikere at blive alvorligt syg af den svamp, der ofte følger med, når kælderen og dens vægge bliver for fugtige.

I løbet af de seneste år er vi i også i Danmark blevet ramt af en del oversvømmelser og storme, som har gentagende gange har resulteret i kældre, der har stoppet med vand helt op til loftet. Og det vil desværre ikke blive sidste gang, at mange danskere oplever dette. Tværtimod vil det højst sandsynligt ske oftere og oftere, hvis man ikke handler aktivt, og får beskyttet sin kælder bedst muligt.

Har du været en af de mange uheldige danskere, der har haft den triste fornøjelse af en oversvømmet kælder, eller er din kælder plaget af fugt af anden årsag, eller er den blot i risikozonen for fugt? Så anbefales du, at komme fugten til livs før, at det bliver alt for alvorligt.

Kældervæggene er naturligvis de elementer, der er størst chance for at komme fugt i. De behøver ikke nødvendigvis at have været i voldsom kontakt med vand for at blive plaget af fugt. Der skal nemlig ikke meget mere til end en lille revne eller to i væggen før, at den kan blive alvorlig ramt af fugt.

Er dine kældervægge ramt af fugt, så er der flere ting, du kan gøre alt afhængig af, hvor alvorligt det er:

•    Etablering af udluftning
•    Etablering af omfangsdræn
•    Etablering af kemisk hindring af fugtopstigning

En anden og langt lettere og ikke mindst billigere løsning er at kontakte Drytech, som afleder fugt i kældervæggene vha. elektro osmose. Se hvordan her:

Så gør dig selv en tjeneste og kom i gang med dig selv, det kan koste dig dyrt på både det personlige og økonomiske plan, hvis du venter for lang tid!

Følg også Drytech på Facebook og LinkedIn.